مسابقه ملی بلند(بیش از60)
 
 
گوریا
من می‌خوام شاه بشم
 کد 6
فیه ما فیه
فلک ناز
عیار مشروطه
طلب فیض
شش قرن و شش سال
گزارش یک بازپرس
سفر بی پایان
سیاه چاله
سفر به آمادای
سخت مثل آب
سچانک
زندگی پنهان
در فاصله دو کوچ
خانه سمین و جلال
خرابات
چنارستان
حیات در رگ های سرد
جایی برای زندگی
پهلوان و خرقه
پلنگاب
بلاکشان
بغض هامون
بختک
اتاق جنگ
ابرها در راهند
آتلان