جایزه شهید آوینی
 
 
او عنایت بود
و آزادی
مالکیه
مدافعان نبل و الزهرا
ابرها در راهند
اتاق جنگ
چه کسی مارا کشت
زمان به وقت موسیو ستبون
ققنوس
وقتی گنجشک‌ها جیغ می‌کشند
میراث مجید
پارکینگ
ایمان
آشنای غریب
آرزویم را دعا کن
25/2/61