مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30)
 
 
وقتی گنجشک‌ها جیغ می‌کشند
ننه حسن
می لا دو
من زن نیستم
من تهرانی بودم
مروارید سیاه
ماهان
گزارشی درباره مینا
کلارا
ققنوس
فراتر از رنگ
عروسک ها نمیدانند
سیاهان جنوب ایران
زیبایی نا شناخته
زنان فرماندار
سفید هلالی
زمان به وقت موسیو ستبون
زار خاک
روی زیر زمین
روزگار مرد سالخورده  
دوازده سالگی
دکتر یوسف مجید زاده
دست به مهره
درخت سخنگو  
خون سرد
خدیجه نی زن و رمه هایش
حاشیه ای کوتاه بر یک متن بلند
چه کسی مارا کشت
پرسوک
بدون خروج
۱
۲