زیست محیطی(مسابقه ملی)
 
 
مینوتا 2
محصور
مرثیه‌ای برای جنگل تنها
گل غلتان
غار شیربند
عاشقانه‌های سرزمین من
سورت
ساز پرواز
زنده رود
زندگی در کسوف
رودخانه‌های خزری( سرخرگ)
چه شور بود دریاچه من
حلزونها
جنبش برگ
تایگون
تالاب انزلی
ایران، جنوب غربی
آغلار گول