انقلاب اسلامی(مسابقه ملی)
 
 
نماهایی که ناپدید شد
ملاقات پشت دیوار اشرف
فصل وصل
فالگوش
 سرود ماندنی محراب
 دیوار
جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده
پناههگاه
اشا و هیشتا
آپولو
57 (شکوه مردم)