پیام محمد آفریده مدیر جشنواره سوم سینما حقیقت
آدم‌هاي بزرگ شهر كوچكم
جشنواره با بی‌تفاوتی و بها ندادن آسیب نمی‌بیند
تداوم ، کلمه‌ای کلیدی برای سینمای مستند است
باید به جشنواره سینما حقیقت نمره بالایی بدهیم
سوژه بکر بلوط ها
وقایع نگاری یک زندگی در حال فروپاشی
"قلب من پر از عروسك است": بوسه برعروسك تهمينه
"وايو"؛ نوآوري در نگارش گفتار متن